زنان ، توسعه ، حقوق و فراتر از آن

هرگز سازش نکنید !

شاید شما هم از این تیتر تعجب کنید . و یا شاید اگر اهل مطالعه باشید کتاب کریس واس ، یکی از مذاکره کنندگان به

ادامه مطلب »