زنان ، توسعه ، حقوق و فراتر از آن

سبک مذاکره شما چیست ؟

پیش نوشت : جدیدترین یادداشت وبلاگ مذاکره دانشکده حقوق هاروارد در ۲۵ آگوست یعنی یک روز پیش را مطالعه می کردم و بد ندیدم که

ادامه مطلب »