زنان ، توسعه ، حقوق و فراتر از آن

اهداف عالی مستدام !

  چگونه از مسیر دنبال کردن اهداف اصلی مان دور نیفتیم ؟   شاهین کلانتری گرامی از ماخواست تا به این سوال پاسخی دهیم و

ادامه مطلب »