زنان ، توسعه ، حقوق و فراتر از آن

خرده اندیشه ها

ذهن من دکمه off ندارد . این خیلی جا ها بلای جانم می شود . مثلا مایی که این شکلی هستیم ، خواب عمیق را

ادامه مطلب »

پیدا کردن خود

تا حالا به سرتان زده است که روی اشیاء دور و برتان اسم بگذارید ؟ شاید دیده باشید که خیلی ها این کار را می

ادامه مطلب »