تازه نوشته ام... داغ بخوانید

سایر نوشته ها
یادداشت روز

پیدا کردن خود

تا حالا به سرتان زده است که روی اشیاء دور و برتان اسم بگذارید ؟ شاید دیده باشید که خیلی ها این کار را می

ادامه مطلب »
یادداشت روز

تمرین تنها بودن

ما هر کاری هم که کنیم نیمی از وجودمان به اجتماع و نیمی دیگر به انزوا وصل است. حالا این که کدام یک بالا می

ادامه مطلب »