تازه نوشته ام... داغ بخوانید

سایر نوشته ها
روانشناسی آرکیتایپال در روابط زنان

زنان رابطه محور و آسیب پذیر

من در مقالات گذشته در موضوع انرژی های زنانه به اسطوره های باکره پرداختم و سه تیپ شخصیتی مرتبط با این دسته یعنی آتنا ، آرتمیس و هستیا را مورد بررسی

ادامه مطلب »