تازه نوشته ام... داغ بخوانید

سایر نوشته ها

قصه ی چهارباغ

هر کس به علل مختلف ممکن است تصمیم بگیرد شرح‌حال خود را بنویسد. یکی می‌نویسد تا بر چیزی شهادت دهد، دیگری می‌نویسد تا نوشته‌اش سنگی

ادامه مطلب »

شایستگی عاطفی در زنان

این روز ها که در دنیای هیجان انگیز هوش عاطفی ( هیجانی ) سیر می کنم و از آنچه در احساسات و روابط مان میگذرد بیشتر سر در می آورم بیشتر از هر زمان به مساله ی زنان و خودم فکر می کنم . شاید برای من در عمل آنقدر هم که باید و شاید پرداختن به مساله ی زنان به اندازه ی خیلی از فعالان دیگر نباشد اما سعی می کنم مسیر های پا نخورده تر را بروم و قطعا مجالی باشد بیشتر در مورد این طی طریق خواهم نوشت .

ادامه مطلب »