درباره من

من معصومه نوربخش هستم 

یک وکیل و جُستار نویس رو به رشد . و محتوا گر حوزه زنان و مذاکره . معتقدم زندگی یعنی دیالوگ و مذاکره مسیر توسعه هر یک از ماست  .